Diverse tidsfrister

Nedenfor er relevante tidsfristen for udbudsrunden. 

Fremvisning
Fremvisning af kantinen finder sted onsdag den 3. maj kl. 14.00

Tilbudsfrist
Tilbudsfristen er 31. maj 2017
Ved for sen modtagelse vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning.

Accept- og afslags frist
Der forventes udsendelse af accept/afslag ultimo i uge 24

Opstart
Opstartsdato for drift af kantinen er 1. august 2017.

Generelle forhold vedrørende tilbudsrunden

Tilbuddet vedrører selvstændig kantinedrift som skal servicere VUC Lyngbys 120 medarbejdere og ca. 1700 kursister samt servicere til mødeforplejning og øvrige afledte opgaver.

Skolen har en årsrytme med undervisning fra omkring anden uge i august til midten af maj. Fra midten af maj og frem til slutningen af juni og fra starten af december og frem til midten af januar er der eksamensperiode med morgenmad og censorfrokoster. Kursisterne har ferie mellem jul og nytår, i uge 7, i de tre hverdage op til påske, i juli måned og den første uge i august samt i uge 42. Kantinen er normalt lukket i kursisternes ferieperioder.

Omsætningen i 2016 har været på 1.300.000,00 kr.

Er der uddybende spørgsmål til materialet eller lignende, kan disse stilles skriftligt via e-mail til HR-chef René Bamberger (rba@vuclyngby.dk). Lokaler, maskinel og øvrigt udstyr fremvises gerne. Kontakt René Bamberger for en gennemgang.

Tilbuddets gennemførsel

Tilbuddet gennemføres af:

VUC Lyngby
Nybrovej 114
2800 Kgs. Lyngby
Eannummer  5798 00 558 533
CVR 2974 8500

Tavshedspligt og åbning af tilbuddene

Nærværende tilbudsmateriale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme i tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven.

Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt.

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om konkurrenternes tilbud. 

Henvendelse vedrørende udbud

Hvis der er sprøgsmål vedrørende udbudsmaterialet er man velkommen til at kontakte HF-chef René Bamberger.

HR-chef René Bamberger
Mobil: 4014 6756
Mail: rba@vuclyngby.dk