Fastholdelsesstrategi

Formålet med fastholdelsesindsatsen på VUC Lyngby er at medvirke til at indfri den overordnede politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal opnå en ungdomsuddannelse, og at bidrage til, at 60 % gennemfører en videregående uddannelse.

Herudover skal fastholdelsesindsatsen også forholde sig til de mål, Undervisningsministeriet har meldt ud nemlig, at alle kursister skal blive så gode, som de kan, at de skal trives og at den sociale arv skal brydes. Fastholdelsesstrategien skal dermed være med til at sætte rammen om kursisternes læring og udvikling af faglige, almene, personlige og sociale kompetencer.

Kravene til studieaktivitet omfatter, at kursister:

 • Forbereder sig til undervisningen
 • Møder frem til undervisning og medbringer PC, bøger, ringbind, noter mm.
 • Møder til tiden – også efter pauser
 • Deltager aktivt i undervisningen
 • Afleverer alle skriftlige opgaver til tiden
 • Regelmæssigt holder sig informeret via Fronter og Ludus Web
 • Deltager i planlagte terminsprøver
 • Deltager i ekskursioner.

 

Strategien

Fastholdelsesindsatsen omfatter en række aspekter, der skal støtte op om, at kursisterne er studieaktive,

og finder sted på forskellige steder og niveauer i organisationen:

 • I forbindelse med undervisningen
 • Gennem vejledning og tutorfunktionen
 • På ledelsesniveau
 • I skabelsen af et godt studiemiljø.

Download